Shippuden Shino

Name:Shino

Clan:Aburame

Age:16

Birthday:January 23

Rank:Chunin

Village:Konoha

Advertisements